Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Cine suntem

Centrul de Formare Inițială și Continuă este o instituție de învățământ din subordinea Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I.

Misiune

Promovează o abordare comună și în comun a provocărilor viitorului pentru personalul din structurile M.A.I.

Cui ne adresăm

Programele formative din Oferta noastră educațională, se adresează personalului din instituțiile subordonate M.A.I.

Certificare

La finalizarea programelor de formare se acordă certificate, atestate sau adeverințe de absolvire

În atenția participanților la programele formative din cadrul C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie !

Formare inițială

Personalul din cadrul M.A.I. - specialitatea logistică, Polițiștii locali din structurile de ordine publică și circulație rutieră și Management poliţie locală

Formare continuă

Cursuri pentru schimbarea specialității /profilului de muncă, de specializare pe linia formării continue pe post, reintegrare profesională și de perfecţionare

Stagii de pregătire

Capacitate și resurse pentru organizarea și găzduirea activităților de programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri)

Programe formative

OFERTA EDUCATIONALĂ 2021 - 2022  PROIECT GRAFIC CURSURI 2021 - 2022 

Începând cu data de 9 noiembrie 2021, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării

     În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1183 din 08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ANEXA  NR. 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc:

     Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

     1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2—13;

     Având în vedere prevederile H.G. 1130 din 22 octombrie 20211, pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă informăm faptul că programele formative ce urmau a se derula în cursul lunii noiembrie se vor replanifica pentru alte perioade ce vor fi comunicate în timp util.

Precizări privind participarea la programele formative ale C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie, în contextul pandemiei de COVID-19

     Vă aducem la cunoștință faptul că, în baza prevederilor legislației în vigoare cu privire la prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în situația în care incidența infectărilor cu virusul SARS-CoV-2, cumulată la 14 zile în județul Hunedoara /Municipiul Orăștie este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, programele formative organizate la nivelul C.F.I.C. al MAI – Orăștie, se vor desfășura după cum urmează:

  • Numărul de participanți va fi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății;
  • Participarea va fi permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  • Testarea participanților nu intră în sarcina centrului;
  • Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va efectua zilnic, anterior intrării la cursuri.

      Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne are onoarea de a vă prezenta „Oferta educațională pentru perioada 01 octombrie 2021 - 30 septembrie 2022”, adresându-vă solicitarea de a proceda la consultarea acesteia de către structurile de specialitate cu competențe în managementul activităților de pregătire continuă de la nivelul fiecărei unități, precum și de către șefii grupelor de formare profesională.

     Oferta noastră educațională se particularizează prin programele de formare din domeniul logisticii (programare investițională, protecția mediului sau achiziții publice), organizate și desfășurate în colaborare cu specialiști ai Direcției Generale Logistice din M.A.I., precum și prin programele de formare din domeniul securității și sănătății în muncă, desfășurate cu participarea specialiștilor Direcției Inspecția Muncii din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane din M.A.I. și acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (certificate cu recunoaștere națională).

     Având în vedere capacitatea și resursele Centrului în derularea activităților de formare profesională, așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră pentru a organiza împreună și alte activități sau programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri ş.a.), care în prezent nu se află în oferta noastră educațională, dar care corespund nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul instituțiilor M.A.I..

    Persoanele de contact sunt: comisar-șef de poliție Florin Zapodean – desemnat director adjunct invatamant, tel. interior M.A.I. 054.28226 și comisar-șef de poliție Gabriela Colac, Birou Planificare, Metodică şi Asigurarea Calității Educației, tel. interior M.A.I. 054.28207, tel. 0254.241.990, fax 0254.247.521.

     

     Activitățile de formare profesională se desfășoară în 6 săli de clasă, dotate cu calculatoare și videoproiectoare, având o capacitate totală de 250 de locuri. De asemenea, Centrul dispune de  un amfiteatru  cu o capacitate de 130 locuri și un laborator de management integrat pentru situații de criză cu o capacitate de 25 locuri care asigură condiții moderne de pregătire.

 

 

     

     Ședințele de executare a tragerilor cu armamentul din dotare se realizează într-un poligon de tragere omologat sau în cadrul laboratorului S.I.S.T.A. (Sistem Informatic pentru Simularea Tragerilor cu Armamentul)                                                                 

 

 

 

  

     Biblioteca Centrului, prin intermediul colecțiilor sale ce cuprind titluri din toate domeniile de interes, asigură necesarul de documentare și informare a participanților la programele de formare.

 

 

  

     

     Laboratorul de informatică, cu un număr de 22 de locuri, completează nevoile de formare desfășurate la nivelul Centrului.                                                                                  

   

 

 

 

     Aplicațiile, exercițiile tactice ori ședințele practice de specialitate, în funcție de specificul fiecăreia, se desfășoară în cadrul Centrului sau în colaborare cu alte instituții.

   

 

 

 

     Baza pentru pregătirea sportivă a Centrului este alcătuită din sala de autoapărare, sala de forță și teren de fotbal cu pistă de atletism.

   

 

 

     

     Centrul are o capacitate de cazare de 130 de locuri, 100 locuri pentru bărbați și 30 locuri pentru femei și poate asigura condiții de hrănire pentru un număr de 250 de persoane, în condiții deosebite și cu personal specializat.