Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Programe formative

NOU ! OFERTA EDUCATIONALĂ 2021 - 2022  OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020 - 2021
GRAFIC CURSURI 2021 - 2022 GRAFIC CURSURI 2020 - 2021

 

Informare privind amânarea Cursului Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă.

     Având în vedere situația epidemiologică de la nivelul municipiului Orăștie, respectiv aflarea localității în scenariul ”roșu” datorită creșterii cazurilor de infecție cu virusul Sars-Cov-2, precum și cea a județului Hunedoara, aflat, de asemenea, în scenariul ”roșu”, vă comunicăm faptul că reluarea programului formativ ”Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”, suspendat în martie 2020 și planificat a fi desfășurat începând cu 29 martie 2021, se amână până în momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de siguranță sanitară pentru desfășurarea acestuia.

Aspectele organizatorice ulterioare vor fi comunicate, în timp util, unităților.

      Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne are onoarea de a vă prezenta „Oferta educațională pentru perioada 01 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021”, adresându-vă solicitarea de a proceda la consultarea acesteia de către structurile de specialitate cu competențe în managementul activităților de pregătire continuă de la nivelul fiecărei unități, precum și de către șefii grupelor de formare profesională.

     Oferta noastră educațională se particularizează prin programele de formare din domeniul logisticii (programare investițională, protecția mediului sau achiziții publice), organizate și desfășurate în colaborare cu specialiști ai Direcției Generale Logistice din M.A.I., precum și prin programele de formare din domeniul securității și sănătății în muncă, desfășurate cu participarea specialiștilor Direcției Inspecția Muncii din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane din M.A.I. și acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (certificate cu recunoaștere națională).

     Având în vedere capacitatea și resursele Centrului în derularea activităților de formare profesională, așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră pentru a organiza împreună și alte activități sau programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri ş.a.), care în prezent nu se află în oferta noastră educațională, dar care corespund nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul instituțiilor M.A.I..

    Persoanele de contact sunt: comisar-șef de poliție Alin Hohoi – împuternicit director adjunct, tel. interior M.A.I. 054 28259 și comisar de poliție Floriana Simedrea, Birou Planificare, Metodică şi Asigurarea Calității Educației, tel. interior M.A.I. 054 28207, tel. 0254 241 990, fax 0254 247 521.

     

     Activitățile de formare profesională se desfășoară în 6 săli de clasă, dotate cu calculatoare și videoproiectoare, având o capacitate totală de 250 de locuri. De asemenea, Centrul dispune de  un amfiteatru  cu o capacitate de 130 locuri și un laborator de management integrat pentru situații de criză cu o capacitate de 25 locuri care asigură condiții moderne de pregătire.

 

 

     

     Ședințele de executare a tragerilor cu armamentul din dotare se realizează într-un poligon de tragere omologat sau în cadrul laboratorului S.I.S.T.A. (Sistem Informatic pentru Simularea Tragerilor cu Armamentul)                                                                 

 

 

 

  

     Biblioteca Centrului, prin intermediul colecțiilor sale ce cuprind titluri din toate domeniile de interes, asigură necesarul de documentare și informare a participanților la programele de formare.

 

 

  

     

     Laboratorul de informatică, cu un număr de 22 de locuri, completează nevoile de formare desfășurate la nivelul Centrului.                                                                                  

   

 

 

 

     Aplicațiile, exercițiile tactice ori ședințele practice de specialitate, în funcție de specificul fiecăreia, se desfășoară în cadrul Centrului sau în colaborare cu alte instituții.

   

 

 

 

     Baza pentru pregătirea sportivă a Centrului este alcătuită din sala de autoapărare, sala de forță și teren de fotbal cu pistă de atletism.

   

 

 

     

     Centrul are o capacitate de cazare de 130 de locuri, 100 locuri pentru bărbați și 30 locuri pentru femei și poate asigura condiții de hrănire pentru un număr de 250 de persoane, în condiții deosebite și cu personal specializat.