Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Carieră

02.02.2021 - Anunț pentru ocuparea unor posturi de ofițeri de poliție, prin mutare în interesul serviciului:

Posturi scoase la concurs 2020

Anunț ocupare post vacant  de conducere prin împuternicire - Contabil 

Anunț examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular - Data postării: 15 noiembrie 2019

Update 16.12.2019 - Tabel nominal cu rezultatele finale

12.12.2019 - Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba practică

04.12.2019 - Lista nominală cuprinzând validarea candidaturilor

02.12.2019 - Lista nominală cuprinzând validarea/invalidarea candidaturilor

Anunț intenție de ocupare a unui post de ofițer de poliție, prin mutare în interesul serviciului Data postării: 4 noiembrie 2019

Anunț agent I - Biroul Resurse Umane (Securitate și Sănătate în Muncă) - Data postării: 26 februarie 2018

Update 10.04.2019Rezultate finale concurs

09.04.2019 - Rezultate proba scrisă

02.04.2019 - Anunț privind validarea/invalidarea candidaturilor

25.03.2019 - Rezultate evaluare psihologică

08.03.2019 Anunț testare psihologică

Anunț agent II - Compartimentul Popotă - Data postării: 26 februarie 2018

Update 09.04.2019 - Rezultate finale concurs

08.04.2019 - Rezultate proba scrisă

02.04.2019 - Anunț privind validarea/invalidarea candidaturilor

25.03.2019 - Rezultate evaluare psihologică

08.03.2019 Anunț testare psihologică

Anunț ofițer specialist I - Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar - Data postării: 28 decembrie 2018

21.01.2019 - Rezultate evaluare psihologică

11.01.2019 - Testarea psihologică

Anunț agent I  - Biroul  Management Operațional și Control Acces - Data postării: 28 decembrie 2018

12.02.2019 - Rezultate finale concurs

08.02.2019 - Rezultate proba scrisă

29.01.2019 - Anunț privind validarea/invalidarea candidaturilor

21.01.2019 - Rezultate evaluare psihologică

11.01.2019 - Testarea psihologică

Anunț agent I  - Biroul  Planificare Metodică și Asigurarea Calității Învățământului - Data postării: 28 decembrie 2018

Update 08.02.2019 - Rezultate finale concurs

06.02.2019 - Rezultate proba scrisă

29.01.2019 - Anunț privind validarea/invalidarea candidaturilor

21.01.2019 - Rezultate evaluare psihologică

11.01.2019 - Testarea psihologică

Anunț agent I  - Biroul  Resurse Umane (Securitate și sănătate în muncă) - Data postării: 28 decembrie 2018

14.02.2019 - Anunț încetare procedură concurs

29.01.2019 - Anunț privind validarea/invalidarea candidaturilor

21.01.2019 - Rezultate evaluare psihologică

11.01.2019- Testarea psihologică 

Anunț agent II - Compartimentul Popotă - Data postării: 28 decembrie 2018

29.01.2019 - Anunț privind validarea/invalidarea candidaturilor

21.01.2019 - Rezultate evaluare psihologică

11.01.2019- Testarea psihologică

 

2018

Examen de promovare a personalului contractual în treaptă profesională imediat superioară, pe postul de  muncitor calificat  II, în cadrul Biroului  Logistic, Compartimentul Popotă.  - Data postării: 9 martie 2018

19.03.2018 - Validare candidaturi 

27.03.2018 - Proba practică

Examen de promovare a personalului contractual în treaptă profesională imediat superioară, pe postul de  muncitor calificat  II, în cadrul Biroului  Logistic, Compartimentul Intendență. - Data postării: 9 martie 2018

19.03.2018 - Validare candidaturi

28.03.2018 - Proba practică