Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Carieră

 Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice: https://hub.mai.gov.ro

Concurs - încadrare directă ofițer de poliție - Biroul P.M.A.C.I.  
Concurs - încadrare directă agent de poliție Biroul Logistic-Popotă  
Concurs - încadrare directă  ofițer de poliție-Biroul Resurse Umane-Formare Profesională Continuă  

23.11.2023 Anunț referitor la intenția de ocupare a unor posturi vacante de ofițer de poliție și agent de poliție prin mutare în interesul serviciului de la alte structuri din cadrul MAI. 
           

15.11.2023 Anunț de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul biroului logistic – administrarea patrimoniului imobiliar.
  - Model cerere de înscriere  
04.12.2023 - Rezultate selectie dosare  
07.12.2023 Rezultate finale selectie dosare  
11.12.2023 - Rezultate probă practică  
13.12.2023 - Rezultate finale examen promovare  

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (formator - comunicare și relații publice), vacant la Catedra de Pregătire Structuri Suport

23.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Model adeverință medicală Consimțământ informat Declarație testare psihologică 
  Precizări cu privire la testarea psihologică a candidaților    
  Precizări cu privire la bibliografie      
08.07.2022  Anunt testare psihologica      
13.07.2022  Rezultate testare psihologica Lista candidaturi invalidate    
19.07.2022  Rezultate test grilă Subiecte Grilă de corectare  
22.07.2022 Tabel cu rezultatele finale Soluționare contestație
   

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (formator - educație fizică și sport), vacant la Catedra Ordine şi Siguranță Publică 
23.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare  Model adeverință medicală Consimțământ informat Declarație testare psihologică
  Precizări cu privire la testarea psihologică a candidaților     
08.07.2022  Anunt testare psihologica    
13.07.2022  Rezultate testare psihologica    

19.07.2022

Rezultate test grilă    

20.07.2022

Tabel cu rezultatele finale    

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (formator - tehnologia informației), vacant la Catedra de Pregătire Structuri Suport      
23.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare  Model adeverință medicală Consimțământ informat  Declarație testare psihologică
  Precizări cu privire la testarea psihologică a candidaților    
  Precizări cu privire la bibliografie      
15.07.2022  Lista candidaturi invalidate      
26.07.2022 Rezultate test grilă      
28.07.2022 Tabel cu rezultatele finale      
 01.08.2022  Anunt testare psihologica      
04.08.2022 Rezultate testare psihologica      

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (CSTIC), vacant la Structura de Securitate     
24.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare  Model adeverință medicală Consimțământ informat  Declarație testare psihologică
  Precizări cu privire la testarea psihologică a candidaților    
  Erată anunț concurs CSTIC      
12.07.2022 Anunt testare psihologica      
18.07.2022  Rezultate testare psihologica      
22.07.2022 Lista candidaturi invalidate      
01.08.2022 Rezultate proba scrisa      
04.08.2022 Rezultat analiza contestatie      
04.08.2022  Rezultate finale proba scrisa      
10.08.2022 Anunt testare psihologica candidat declarat admis    
22.08.2022 Rezultate testare psihologica    

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (consilier juridic), vacant la Compartimentul Juridic  
27.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare  Model adeverință medicală Consimțământ informat Declarație testare psihologică
  Precizări cu privire la testarea psihologică a candidaților    
27.07.2022 Anunț testare psihologică               Erata anunț testare psihologică    
05.08.2022  Rezultate testare psihologica    
09.08.2022 Lista candidaturi invalide    
11.08.2022 Erata lista candidaturi invalide    
16.08.2022 Rezultate proba scrisa    
17.08.2022 Rezultate finale concurs    
22.09.2022 Anunt invalidare concurs    

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I, vacant la Biroul Resurse Umane 
27.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Model adeverință medicală Consimțământ informat Declarație testare psihologică
  Precizări cu privire la testarea psihologică a candidaților     
13.07.2022  Anunt testare psihologica    
25.07.2022 Rezultate testare psihologica    
27.07.2022 Lista candidaturi invalidate    
02.08.2022 Erata anunt candidaturi invalidate    
02.08.2022 Rezultate proba scrisa    
04.08.2022 Rezultate analiza contestatie    
05.08.2022 Rezultate finale proba scrisa    

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I, vacant la Birou Planificare, Metodică şi Asigurarea Calității Învătământului
27.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Model adeverință medicală Consimțământ informat Declarație testare psihologică
  Precizări cu privire la testarea psihologică a candidaților    
19.07.2022 Anunt testare psihologica    
28.07.2022 Rezultate testare psihologică    
01.08.2022 Lista candidaturi invalidate    
08.08.2022 Rezultate proba scrisa    

11.08.2022

 

 

 

 

 12.08.2022

17.08.2022

23.08.2022

25.08.2022

31.08.2022

Rezultate analiza contestatie candidat 419997    
Rezultate analiza contestatie candidat 420092    
Rezultate analiza contestatie candidat Ciofu Florin Adrian    
Rezultate finale proba scrisa    
Anunt interviu structurat pe subiecte profesionale    
Anunt amanare interviul structurat pe subiecte profesionale    
Rezultate interviu structurat pe subiecte profesionale    
Anunt testare psihologica candidat declarat admis    
Rezultate testare psihologica    

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I, vacant la Biroul Logistic - Compartiment Tehnic
27.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Model adeverință medicală Consimțământ informat Declarație testare psihologică
  Precizări cu privire la testarea psihologică a candidaților    
  Erată anunț concurs      
19.07.2022 Anunț testare psihologică      
26.07.2022

Rezultate testare psihologică

Listă candidaturi invalidate

     
03.08.2022

Rezultate proba scrisa

     
05.08.2022

Rezultate finale proba scrisa

     
10.08.2022

Anunt testare psihologica candidat declarat admis

   
19.08.2022

Rezultate testare psihologica

   

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de agent I, vacant la Biroul Logistic - Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar
28.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Model adeverință medicală  Consimțământ informat
08.07.2022 Erată anunț concurs    
12.08.2022 Lista candidaturi invalidate    
19.08.2022  Rezultate proba scrisa    
22.08.2022  Rezultate finale concurs    
22.08.2022 Anunt testare psihologica candidat declarat admis    
31.08.2022 Rezultate testare psihologica    
02.09.2022 Anunt interviu departajare    
15.09.2022 Anunt programare interviu de departajare    
 12.10.2022 Rezultate interviu structurat pe subiecte profesionale    
17.10.2022 Anunt testare psihologica candidat declarat admis in urma interviului structurat pe subiecte profesionale
31.10.2022 Rezultat testare psihologica candidat declarat admis in urma interviului structurat pe subiecte profesionale
21.11.2022 Rezultat examinare medicala
22.11.2022 Anunt candidat declarat admis
23.11.2022 Anunt testare psihologica candidat declarat admis
07.12.2022 Anunt testare psihologica candidat declarat admis
19.12.2022 Rezultat examinare medicala

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de agent I, vacant la Compartimentul Financiar-Contabilitate
28.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Grafic desfășurare concurs Model Curriculum vitae Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Model adeverință medicală  Consimțământ informat
08.07.2022 Erată anunț concurs    
10.08.2022 Lista candidaturi invalidate    
17.08.2022 Rezultate proba scrisa    
18.08.2022 Rezultate finale concurs    
22.08.2022 Anunt testare psihologica candidat declarat admis    
31.08.2022 Rezultate testare psihologica    
22.09.2022 Rezultat examinare medicala    
23.09.2022 Anunt candidat declarat admis    
  Anunt testare psihologica candidat declarat admis    
03.10.2022 Rezultat testare psihologica candidat declarat admis    

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea a unui post de personal contractual muncitor calificat IV–I din cadrul Biroului Logistic – Compartiment tehnic
29.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Calendar desfășurare concurs Model Curriculum vitae
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
11.07.2022 Erată anunț concurs  
14.07.2022 ora 16.30 Tabel nominal cu rezultatele la selectia dosarelor  
18.07.2022 Anunt testare psihologica  
03.08.2022 Rezultate testare psihologica  
22.08.2022 Rezultate aptitudini munca  
23.08.2022 Rezultate proba practica  
24.08.2022 Rezultate finale proba practica
 
29.08.2022 Rezultate interviu  
30.08.2022 Rezultat final concurs  

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie organizează concurs pentru ocuparea a unui post de personal contractual muncitor calificat IV–I, în specialitatea electrician de întreținere și reparații, din cadrul Biroului Logistic – Compartiment Administrare Patrimoniu Imobiliar
29.06.2022 Anunț concurs Cerere înscriere Calendar desfășurare concurs Model Curriculum vitae
  Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
15.07.2022 ora 14.00 Tabel nominal cu rezultatele la selectia dosarelor  
18.07.2022 Anunt testare psihologica  
03.08.2022 Rezultate testare psihologica  
05.09.2022 Rezultate analiza fisa aptitudine in munca  
06.09.2022 Rezultate proba practica  
07.09.2022 Rezultate finale proba practica  
13.09.2022 Rezultate interviu  
14.09.2022 Rezultate finale concurs