Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Evenimente

 
 

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie

- repere peste timp - 

     Actuala cazarmă de reședință a Centrului de Formare inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie a fost construită în baza Decretului 33/1879, în piaţa magazinului din Orăștie.

    Primele efective militare care au populat cazarma au fost cele ale Regimentul de Infanterie cezar și crăiesc nr. 64,  structură a armatei austro-ungare format în marea sa majoritate din militari români. 

    Regimentul 64 infanterie a avut inițial reședința la Deva, ulterior, din anul 1871, a fost transferat la Orăștie unde a activat până în toamna anului 1918.

     Între noiembrie 1918 – aprilie 1919, în cadrul cazărmii s-a aflat Garda Națională Română, compusă din circa 300 de soldați, voluntari, foști militari ai Regimentul 64 Infanterie, sub comanda vice-colonelului Titus Cernăuțean. Efectivele GNR au asigurat ordinea publică în Orăștie și localitățile din jur, funcționând până la constituirea primelor regimente ardelene.

     În primăvara anului 1919 iau ființă primele regimente militare românești din Transilvania. La Orăștie, se constituie în perioada februarie-aprilie 1919, Regimentul 92 Infanterie, cu reședința în actuala cazarmă. Regimentul a funcționat până la 20 iunie 1949 când, după reorganizări succesive, este desființat.
     Începând cu anul 1949, cazarma trece în custodia Ministerului de Interne, aici urmează să își desfășoare activitatea o serie de unități ale Ministerului de Interne  cu atribuții în pregătirea și instrucția militarilor în termen.
    Din anul 1990, odată cu reînființarea unităților de jandarmi, la Orăștie se formează Centrul de Instrucție Jandarmi, având atribuții de pregătire a militarilor în termen  jandarmi. Ulterior, începând cu anul 2007,  ia ființă Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi “Aurel Vlaicu” Orăștie care, în paralel cu pregătirea militarilor în termen, desfășoară cursuri de formare profesională pentru subofițerii din structurile Jandarmeriei Române.
 

     Din necesitatea adaptării programelor de formare profesională la nevoile reale de pregătire a personalului din structurile M.A.I., la 1 august 2009 ia ființă Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie, având ca obiect de activitate organizarea și desfășurarea activităților de formare profesională a personalului din instituțiile aflate în subordinea M.A.I..