Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Evenimente

PURTĂTOR DE CUVÂNT
comisar șef de poliție SIMEDREA IONELIA-FLORIANA
Telefon: 0254.241.990;  Fax: 0254.247.521
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Stagiu de formare  - Etică organizațională și integritate în M.A.I

 

 

     Și în anul 2022, în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din Orăștie, continuă  implementarea proiectului „Etică organizațională și integritate în M.A.I.”, inițiat în anul 2015, de către Direcția Generală Anticorupție și desfășurat în colaborare cu instituții de formare ale Ministerului Afacerilor Interne.

     Stagiile de formare, cu durata de 3 zile, sunt destinate funcționarilor M.A.I., aflați la început de carieră, care își desfășoară activitatea în prezent în cadrul structurilor de poliție, poliție de frontieră, imigrări, jandarmi și servicii județene ale Direcției Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

     Scopul proiectului „Etică organizațională și integritate în M.A.I.” este consolidarea unui comportament etic și integru în asigurarea aplicării legii,  fiind utilizate metode nonformale și interactive,  exerciţii individuale şi de grup, având ca obiectiv a-i determina pe tinerii lucrători să-şi descopere valorile personale, credinţele şi comportamentele adiacente şi să le antreneze capacitatea de a lua decizii bazate pe valori, atât în viaţa curentă profesională, cât şi cea personală.

     La activitatea desfășurată în perioada 06-08.04.2022 participă 16 lucrători din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Județene Hunedoara și Alba, Inspectoratelor Județene de Jandarmi Hunedoara și Alba și din cadrul Serviciului de Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara.

     Organizarea regională a stagiului de formare este susținută prin implicarea directă a ofițerilor din cadrul Serviciilor Județene Anticorupție Hunedoara și Alba, pe de o parte, iar, pe de altă parte, de experiența profesională, atât a unor lectori şi specialişti din cadrul structurilor M.A.I., cât şi a unor traineri din afara M.A.I. care vor transmite funcționarilor M.A.I. mesaje motivaționale, având în vedere începutul de carieră al acestora.

 

 Program formativ – Schimbarea specialității – domeniul Logistică
        Pentru un număr de 18 cadre militare din structurile Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 04-15.04.2022, s-a desfășurat cursul pentru schimbarea specialității pentru un nou domeniu de muncă.

     Acest  program formativ urmărește să abiliteze personalul din cadrul M.A.I. cu noile atribuții pe care le au urmare a mutării de la o specialitate la alta în cadrul unităților de proveniență.

      La această serie au participat subofițeri din cadrul Inspectoratelor Județene de Jandarmi (Botoșani, Bihor, Suceava, Hunedoara, Timiș)  și Inspectoratul General pentru Aviație - București.

 

 Inițiere în carieră – POLIȚIE LOCALĂ
 

     În data de 04 aprilie 2022, Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. –Orăștie a deschis porțile primei serii  a cursului de formare inițială destinat polițiștilor locali, cu funcții de execuție. Cursul, la care participă 20 de polițiști locali cu atribuții în domeniul ordinii publice și circulației rutiere,  va fi desfășurat pe o perioadă de 3 luni, iar participanții reprezintă Polițiile locale din Deva, Timișoara,  Arad, Reșița, Jidvei, Aiud, Florești, Blaj, Vulcan, Apahida, Moșnița Nouă și Bustuchin. Pe durata a 3 luni, toți polițiștii locali vor participa la activități de instruire și practic-aplicative, planificate astfel încât să asigure formarea competențelor solicitate pentru această categorie profesională. Astfel, instituția noastră de formare continuă, în baza prevederilor Legii 155/2010 asigurarea formării inițiale pentru poliția locală.

 

 Aspecte specifice ale relaționării cu minorii în cadrul activității polițienești
        Stagiul de formare se adresează acelor structuri care, prin specificul activității, relaționează cu minorii, victime sau martori. Proiectat pe durata a 10 zile, stagiul de formare sprijină personalul M.A.I. în identificarea unor posibile moduri de acțiune în relație directă cu minorii în general, cu minorii victime sau martori, în particular. Activitatea abordează aspecte care se referă la specificul comunicării cu minorii, raportat la vârsta acestora, la aspectele comportamentale care sunt optime și care asigură, pe de o parte, respectarea interesului suprem al copilului, cât și crearea unei relații de încredere între personalul M.A.I. și aceștia.

     Noutatea acestui stagiu a constat atât în abordarea unui aspect punctual – interacțiunea polițist-minor - victima/martor- o verigă foarte importantă din traseul pe care cel din urmă îl parcurge în procedurile judiciare, cât și în faptul că formatorii din cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie au fost susținuți de experți ai organizațiilor neguvernamentale cu experiență în domeniul interacțiunii cu minorii victime /martor - Centrul Român de Politici Publice București (C.R.P.E.), Fundația Terre des hommes România (Tdh) și experți din cadrul structurilor implicate – Inspectoratul General al Poliției Române-Serviciul de Analiză Comportamentală (S.A.C).

     La stagiul planificat în perioada 28.03-08.04.2022 și desfășurat ”la distanță” –online- au participat 14 polițiști (Inspectoratul General al Poliției Române și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane) și  cadre militare (Inspectoratul General al Jandarmeriei Române).

 

 

Curs de inițiere Soldați profesioniști – pază din structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

  

     Programul formativ, unul de noutate, din punct de vedere al categoriei de personal căreia i se adresează – soldați profesioniști al Ministerului Afacerilor Interne, este un program care se desfășoară, în sistem modular, pentru 12 săptămâni.

     Aspectul practic –aplicativ al cursului este definitoriu, participanții exersând deprinderile de tragere cu armamentul din dotare, respectiv dezvoltând deprinderile de supraveghere și pază instituțională.

     La acest program formativ participă 28 soldați profesioniști recrutați de către 9 unități ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care vor fi angajați, ulterior promovării examenului de absolvire a modulului I , în cadrul acestor unități.

 

Stagiul de formare în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

  

     Legislația aferentă domeniului securității și sănătății în muncă este aplicată uniform în toate unitățile Ministerului Afacerilor Interne, mai ales cele din domeniul situațiilor de urgență.

    Astfel, în perioada  14-18.03.2022, în cadrul centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I din Orăștie, se desfășoară activitatea destinată lucrătorilor desemnați pentru activitatea de securitate și sănătate în muncă din cadrul inspectoratelor județene ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

   Cei 19 participanți la acest stagiu parcurg, sub îndrumarea specialiștilor din cadrul Biroului Inspecția Muncii din cadrul I.G.S.U., aspectele legislative de noutate și identifică modalități concrete de aplicare a  acestora în cadrul unităților teritoriale.


Stagiu de formare - Aplicarea eficientă a prevederilor legale privind contravenția
  

     Destinat personalului operativ al Poliției Române, acest stagiu vine să actualizeze cunoașterea legislației pentru personalul implicat în aplicarea sancțiunilor contravenționale, precum și să dezvolte deprinderile practice necesare pentru ca atât contravenientul, cât și personalul constatator să fie parte a unui proces constructiv.

     Polițiștii participanți la stagiu se află în primii 2 ani de activitate, astfel că un asemenea stagiu poate sprijini formarea unor deprinderi corecte și creșterea încrederii în sine a acestora.Desfășurată în perioada 23-25.02.2022, la activitate participă polițiști din 16 inspectorate teritoriale ale Poliției Române, respectiv I.P.J. Arad, Sălaj, Timiș, Hunedoara, Dolj, Olt, Mehedinți, Maramureș, Gorj, Cluj, Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud și Bihor.

Stagiul de formare în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
       Preocuparea Ministerului Afacerilor Interne pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor este una constantă, iar respectarea prevederilor legislative referitoare la acest domeniu este o prioritate.

     În acest context, în perioada 21-25.02.2022, în cadrul centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I din Orăștie, se desfășoară prima activitate destinată lucrătorilor desemnați pentru activitatea de securitate și sănătate în muncă din cadrul inspectoratelor județene ale Jandarmeriei Române.

     Cei 16 participanți la acest stagiu analizează aspectele legislative de noutate, precum și modalitatea de uniformizare a aplicării acestora în cadrul unităților teritoriale.

 

Evaluarea activităţii desfăşurate de Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, în anul 2021

     În data de 10.02.2022, la sediul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăștie s-a desfășurat activitatea de prezentare a activității și a rezultatelor  obținute de către instituția noastră  în anul 2021.

     Activitatea de evaluare, organizată în conformitate cu procedurile specifice de la nivelul M.A.I., s-a efectuat în prezența reprezentanților principalelor structuri de ordine şi siguranţă publică din județ, precum și a invitaților speciali,  respectiv domnul Călin-Petru Marian, prefectul județului Hunedoara, ing. Ovidiu-Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, chestor de poliție Valentin Minoiu, (î) director în cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I. (participare în sistem videoconferință), a domnului comisar-șef de poliție dr. Sorin-Călin Borzan, (î) Prorector al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, a domnului chestor principal de poliție dr. Ovidiu Macovei, director al Centrului Multifuncțional de Pregătire Schengen Buzău, precum și a domnului comisar-șef de poliție dr. Liviu Gabriel Dumitru, director al Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

     În raportul de evaluare prezentat, directorul centrului, doamna comisar-şef de poliţie Daniela Rodica Tămaș, a evidențiat progresul  pe care  C.F.I.C. Orăștie l-a înregistrat la finalul anului 2021, care, deși marcat de evoluția pandemică la nivel național,  a fost marcat de menținerea unui număr de programe formative implementate la același nivel ca și în anul precedent, de creșterea la 5 a numărului de programe formative autorizate de către Autoritatea Națională a Calificărilor,  precum și de continuarea formării în sistem ”la distanță”.

     Invitaţii prezenţi și-au exprimat aprecierea cu privire la eficienţa activităţilor desfășurate de către Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie în domeniul formării profesionale pentru personalul M.A.I., subliniind rolul important al instituției de formare în domeniul creșterii gradului de pregătire teoretică și practică și a profesionalismului  angajaților din structurile de ordine și siguranță publică.

 
 
 
Arhivă: 2017  2018  2019 20202021