Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Informații de interes public

 
OFIȚER RELAȚII PUBLICE
Subinspector de poliție RECE ALINA ELENA
telefon 0254 241 990
fax 0254 247 521
 

INFORMAȚII GENERALE

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne – Orăştie 

- a fost înfiinţat prin Ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor la 01.08.2009, 

constituit în subordinea Direcţiei Generale Management Resurse Umane.

 

Lista cuprinzând documentele de interes public;

Lista cuprinzând categoriile de documente, produse si/sau gestionate;

Formulare-tip pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001

Regulamentul de ordine interioară al Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. Orăștie

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. Orăștie

 

Buletin informativ

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017