Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Informații de interes public

 
OFIȚER RELAȚII PUBLICE
Subinspector de poliție RECE ALINA ELENA
telefon 0254 241 990
fax 0254 247 521
 
Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne – Orăștie - a fost înființat prin Ordin al Ministrului Administrației și Internelor la    1 august 2009, aflându-se în subordinea Direcției Generale Management Resurse Umane.

 

Lista cuprinzând documentele de interes public;

Lista cuprinzând categoriile de documente, produse si/sau gestionate;

Formulare-tip pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001

Regulamentul de ordine interioară al Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. Orăștie

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. Orăștie

Buletin informativ

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017