Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Evenimente

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Subcomisar de poliție SIMEDREA IONELIA FLORIANA
Telefon: 0254.241.990;  Fax: 0254.247.521
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2018
 
Ședința de evaluare a activității Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I.- Orăștie în anul 2017.
 
      În data de 01.02.2018 s-a desfășurat activitatea de „Evaluare a rezultatelor profesionale obținute de către Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie în anul 2017”. Activitatea a fost onorată de prezența în rândul personalului centrului a domnului comisar-șef de poliție Minoiu Valentin, director adjunct în cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I., a domnului Kiszely Fabius Tiberiu, prefectul județului Hunedoara, a domnului Vasilescu Sorin – vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, precum și a reprezentanților structurilor de ordine și siguranță publică din județ.
      Invitații prezenți și-au exprimat aprecierea cu privire la eficiența activităților desfășurate de către Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie pe segmentul derulării programelor de formare profesională, subliniind rolul important al acestuia în domeniul creșterii gradului de pregătire teoretică și practică și a profesionalismului personalului participant la acestea.
  Curs de inițiere în carieră specialitatea logistică și secretariat.

     Timp de 13 săptămâni, la Centrul de Formare Inițială  și Continuă al M.A.I.– Orăștie, 42 de subofițeri din cadrul a 20 Inspectorate Județene pentru Situații de Urgență și din cadrul unor unități speciale ale I.G.S.U,  participă la cursul de inițiere în carieră specialitățile logistică și secretariat.

     Programul de formare este destinat cadrelor militare subofițeri care au dobândit statutul de cadru militar prin încadrare directă sau transfer din instituțiile publice de apărare și securitate națională, pe funcții de execuție vacante, a persoanelor  cu studii corespunzătoare cerințelor postului din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Curs inițiere pentru ofițerii din cadrul I.G.S.U., specialitățiile psihologie și logistică.

     Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie desfășoară primul program formativ destinat cadrelor militare – ofițeri specialiști din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, logistică și psihologie, în perioada 22 ianuarie - 16 februarie 2018.     

     Acest  program formativ se adresează ofițerilor încadrați direct în Ministerul Afacerilor Interne care au dobândit acest statut profesional, în calitate de specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului.     

     La program participă ofițeri din 13 Inspectorate Județene pentru Situații de Urgență, 1 ofițer din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și 1 ofițer de la Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență.

 Curs de perfecţionare Protecţie C.B.R.N.- Nivelul I.
 
     Un număr de 25 ofiţeri şi subofiţeri specialişti în domeniul chimic, bacteriologic, nuclear şi de radiaţii participă la cursul de perfecţionare în domeniul C.B.R.N. (Chimic, Bacteriologic, Nuclear şi de Radiaţii). Obiectivul principal al programului formativ vizează perfecţionarea personalului din cadrul structurilor specializate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în identificarea celor mai adecvate soluţii de prevenire şi intervenţie.
 
 
 
 
Curs  de  perfecţionare Inspector  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 
     Aflat la cea de a 12 - a serie de formare, cursul de „Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, se adresează personalului Ministerului Afacerilor Interne care îndeplineşte atribuţii de lucrător desemnat sau membru al serviciului intern de prevenire şi protecţie a muncii.

     La acest program de formare profesională participă un număr de 23 cursanți din cadrul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.