Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

 2018

Situație cheltuieli

Ianuarie 

Februarie

Martie

Aprilie 

Mai  

Iunie 

Iulie

August

Septembrie

Noiembrie 

Decembrie

Drepturi salariale 

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie 

Mai  

Iunie 

Iulie

August

Septembrie

Noiembrie 

Decembrie

2017 

Situația cheltuielilor 2017

Ianuarie 

Februarie 

Martie  

Aprilie 

Mai  

Iunie 

Iulie 

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 

Drepturi salariale 2017

Ianuarie

Februarie 

Martie

Aprilie

Mai

Iunie 

Iulie

August 

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie  

 

Programe formative

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2017 - 2018

Grafic cursuri 2017 - 2018

     Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne are onoarea de a vă prezenta Oferta educațională pentru perioada 01 octombrie 2018 - 30 septembrie 2019”, adresându-vă solicitarea de a proceda la consultarea acesteia de către structurile de specialitate cu competențe în managementul activităților de pregătire continuă de la nivelul fiecărei unități, precum și de către șefii grupelor de formare profesională.

     Ca urmare a consultării ofertei noastre educaționale pentru anul 2018-2019, pot fi identificate programe formative în acord cu nevoile de formare profesională din unități care pot sprijini optimizarea formării profesionale a personalului M.A.I.

     Vă adresăm rugămintea de a ne comunica opțiunea dumneavoastră pentru programele formative propuse, atât pentru programele din categoria formării profesionale inițiale în context formal, cât și pentru cele din categoria formării profesionale continue.

     Oferta noastră educațională se particularizează prin programele de formare din domeniul logisticii (programare investițională, protecția mediului sau achiziții publice), organizate și desfășurate în colaborare cu specialiști ai Direcției Generale Logistice din M.A.I., precum și prin programele de formare din domeniul securității și sănătății în muncă, desfășurate cu participarea specialiștilor Direcției Inspecția Muncii din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane din M.A.I. și acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (certificate cu recunoaștere națională).

     Vă adresăm rugămintea ca propunerile formulate la nivelul instituției dumneavoastră, ca urmare a consultării ofertei educaționale, să fie transmise la Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I., atât în format letric (Orăștie, str. Armatei, nr. 16, tel. 0254/ 241 990 şi fax 0254 247 521), cât și electronic (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), până la data de 01.05.2018, conform prevederilor art. 10 alin 2 cap. II din Dispoziția Directorului General al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/2237 din 18.11.2016 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea formării profesionale continue a polițiștilor și cadrelor militare, după următoarea machetă:(descarcă)     

     Având în vedere capacitatea și resursele Centrului în derularea activităților de formare profesională, așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră pentru a organiza împreună și alte activități sau programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri ş.a.), care în prezent nu se află în oferta noastră educațională, dar care corespund nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul instituțiilor M.A.I..

     Persoanele de contact sunt: comisar-șef de poliţie Daniel Dragomir – director adjunct, tel. interior M.A.I. 054 28226 și  subcomisar de poliţie Floriana Simedrea, Compartiment Planificare, Metodică şi Bibliotecă , tel. interior M.A.I. 054 28207, tel. 0254 241 990, fax 0254 247 521.

     

     Activitățile de formare profesională se desfășoară în 6 săli de clasă, dotate cu calculatoare și videoproiectoare, având o capacitate totală de 250 de locuri. De asemenea, Centrul dispune de  un amfiteatru  cu o capacitate de 130 locuri și un laborator de management integrat pentru situații de criză cu o capacitate de 25 locuri care asigură condiții moderne de pregătire.

 

 

     

     Ședințele de executare a tragerilor cu armamentul din dotare se realizează într-un poligon de tragere omologat sau în cadrul laboratorului S.I.S.T.A. (Sistem Informatic pentru Simularea Tragerilor cu Armamentul)                                                                 

 

 

 

  

     Biblioteca Centrului, prin intermediul colecțiilor sale ce cuprind titluri din toate domeniile de interes, asigură necesarul de documentare și informare a participanților la programele de formare.

 

 

  

     

     Laboratorul de informatică, cu un număr de 22 de locuri, completează nevoile de formare desfășurate la nivelul Centrului.                                                                                  

   

 

 

 

     Aplicațiile, exercițiile tactice ori ședințele practice de specialitate, în funcție de specificul fiecăreia, se desfășoară în cadrul Centrului sau în colaborare cu alte instituții.

   

 

 

 

     Baza pentru pregătirea sportivă a Centrului este alcătuită din sala de autoapărare, sala de forță și teren de fotbal cu pistă de atletism.

   

 

 

     

     Centrul are o capacitate de cazare de 130 de locuri, 100 locuri pentru bărbați și 30 locuri pentru femei și poate asigura condiții de hrănire pentru un număr de 250 de persoane, în condiții deosebite și cu personal specializat.

 

 

Evenimente

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Subcomisar de poliție SIMEDREA IONELIA FLORIANA
Telefon: 0254.241.990;  Fax: 0254.247.521
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2018
 
Ședința de evaluare a activității Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I.- Orăștie în anul 2017.
 
      În data de 01.02.2018 s-a desfășurat activitatea de „Evaluare a rezultatelor profesionale obținute de către Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie în anul 2017”. Activitatea a fost onorată de prezența în rândul personalului centrului a domnului comisar-șef de poliție Minoiu Valentin, director adjunct în cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I., a domnului Kiszely Fabius Tiberiu, prefectul județului Hunedoara, a domnului Vasilescu Sorin – vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, precum și a reprezentanților structurilor de ordine și siguranță publică din județ.
      Invitații prezenți și-au exprimat aprecierea cu privire la eficiența activităților desfășurate de către Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie pe segmentul derulării programelor de formare profesională, subliniind rolul important al acestuia în domeniul creșterii gradului de pregătire teoretică și practică și a profesionalismului personalului participant la acestea.
  Curs de inițiere în carieră specialitatea logistică și secretariat.

     Timp de 13 săptămâni, la Centrul de Formare Inițială  și Continuă al M.A.I.– Orăștie, 42 de subofițeri din cadrul a 20 Inspectorate Județene pentru Situații de Urgență și din cadrul unor unități speciale ale I.G.S.U,  participă la cursul de inițiere în carieră specialitățile logistică și secretariat.

     Programul de formare este destinat cadrelor militare subofițeri care au dobândit statutul de cadru militar prin încadrare directă sau transfer din instituțiile publice de apărare și securitate națională, pe funcții de execuție vacante, a persoanelor  cu studii corespunzătoare cerințelor postului din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Curs inițiere pentru ofițerii din cadrul I.G.S.U., specialitățiile psihologie și logistică.

     Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie desfășoară primul program formativ destinat cadrelor militare – ofițeri specialiști din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, logistică și psihologie, în perioada 22 ianuarie - 16 februarie 2018.     

     Acest  program formativ se adresează ofițerilor încadrați direct în Ministerul Afacerilor Interne care au dobândit acest statut profesional, în calitate de specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului.     

     La program participă ofițeri din 13 Inspectorate Județene pentru Situații de Urgență, 1 ofițer din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și 1 ofițer de la Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență.

 Curs de perfecţionare Protecţie C.B.R.N.- Nivelul I.
 
     Un număr de 25 ofiţeri şi subofiţeri specialişti în domeniul chimic, bacteriologic, nuclear şi de radiaţii participă la cursul de perfecţionare în domeniul C.B.R.N. (Chimic, Bacteriologic, Nuclear şi de Radiaţii). Obiectivul principal al programului formativ vizează perfecţionarea personalului din cadrul structurilor specializate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în identificarea celor mai adecvate soluţii de prevenire şi intervenţie.
 
 
 
 
Curs  de  perfecţionare Inspector  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 
     Aflat la cea de a 12 - a serie de formare, cursul de „Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, se adresează personalului Ministerului Afacerilor Interne care îndeplineşte atribuţii de lucrător desemnat sau membru al serviciului intern de prevenire şi protecţie a muncii.

     La acest program de formare profesională participă un număr de 23 cursanți din cadrul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

 
 

Informații de interes public

 
OFIȚER RELAȚII PUBLICE
Subinspector de poliție RECE ALINA ELENA
telefon 0254 241 990
fax 0254 247 521
 
Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne – Orăștie - a fost înființat prin Ordin al Ministrului Administrației și Internelor la    1 august 2009, aflându-se în subordinea Direcției Generale Management Resurse Umane.

 

Lista cuprinzând documentele de interes public;

Lista cuprinzând categoriile de documente, produse si/sau gestionate;

Formulare-tip pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001

Regulamentul de ordine interioară al Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. Orăștie

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. Orăștie

Buletin informativ

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017

Achiziții publice

 

2018

Program achiziții 2018

 

CENTRALIZATOARE ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII 2018

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

  

2017

CENTRALIZATOARE ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII 2017

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 

CONTRACTE

Contract lucrări modernizare sistem de încălzire

Contract lucrări rest de executat pavilion cazare

Contract furnizare energie electrică