Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Cine suntem

....

Centrul de Formare Inițială și Continuă este o instituție de învățământ din subordinea Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I.

Misiune

...

Promovează o abordare comună și în comun a provocărilor viitorului pentru personalul din structurile M.A.I.

Cui ne adresăm

...

Programele formative din Oferta noastră educațională, se adresează personalului din instituțiile subordonate M.A.I.

Certificare

...

La finalizarea programelor de formare se acordă certificate, atestate sau adeverințe de absolvire

Centrul de Formare Inițială
și Continuă

Formare inițială

Personalul din cadrul M.A.I. - specialitatea logistică, Polițiștii locali din structurile de ordine publică și circulație rutieră și Management poliţie locală

Formare continuă

Cursuri pentru schimbarea specialității /profilului de muncă, de specializare pe linia formării continue pe post, reintegrare profesională și de perfecţionare

Stagii de pregătire

Capacitate și resurse pentru organizarea și găzduirea activităților de programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri)

Oferta educațională

Written by Administrator
Category:

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2016 - 2017 OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2017 - 2018
Grafic cursuri 2016 - 2017 Grafic cursuri 2017 - 2018

     Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne vă prezintă alăturat Oferta cursurilor pentru perioada 01 octombrie 2017 - 30 septembrie 2018”, adresându-vă solicitarea de proceda la consultarea programelor formative incluse în ofertă, programe adecvate cerințelor beneficiarilor din instituțiile M.A.I. și în acord cu documentele  strategice ale domeniului ”Siguranță și Ordine Publică”.

     Ca urmare a consultării ofertei noastre educaționale pentru anul 2017-2018, pot fi identificate programe formative în acord cu nevoile de formare profesională din unități, astfel că o comunicare a acestor solicitări către instituția noastră de formare va  contribui la optimizarea acestei oferte și la creșterea nivelului de pregătire a cursanților. 

      De asemenea, vă adresăm rugămintea, de a analiza posibilitatea participării la programele de formare în domeniul logisticii și securității și sănătății în muncă, a cursanților care au parcurs formarea inițială, în vederea continuării perfecționării, conform nivelelor de pregătire.

     Având în vedere capacitatea și resursele Centrului în derularea activităților de formare profesională, putem organiza sau găzdui și alte activități sau programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri ş.a.), care în prezent nu se află în oferta noastră educațională, dar care corespund nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul instituțiilor dumneavoastră.

     Persoanele de contact sunt: comisar-șef de poliţie Daniel Dragomir – împuternicit director adjunct, tel. interior M.A.I. 0254 28226, și  subcomisar de poliţie Floriana Simedrea, Compartiment Planificare, Metodică şi Bibliotecă , tel. interior M.A.I. 0254 28207, fax 0254 247 521, tel. 0254 241 990.

 

   Activitățile de formare profesională se desfășoară în 6 săli de clasă, dotate cu calculatoare și videoproiectoare, având o capacitate totală de 250 de locuri. De asemenea, Centrul dispune de  un amfiteatru  cu o capacitate de 130 locuri și un laborator de management integrat pentru situații de criză cu o capacitate de 25 locuri care asigură condiții moderne de pregătire.

   Ședințele de executare a tragerilor cu armamentul din dotare se realizează într-un poligon de tragere omologat sau în cadrul laboratorului S.I.S.T.A. (Sistem Informatic pentru Simularea Tragerilor cu Armamentul)

 
 

   Biblioteca Centrului, prin intermediul colecțiilor sale ce cuprind titluri din toate domeniile de interes, asigură necesarul de documentare și informare a participanților la programele de formare.

   Laboratorul de informatică, cu un număr de 22 de locuri, completează nevoile de formare desfășurate la nivelul Centrului.

 
 

   Aplicațiile, exercițiile tactice ori ședințele practice de specialitate, în funcție de specificul fiecăreia, se desfășoară în cadrul Centrului sau în colaborare cu alte instituții.

 

   Baza pentru pregătirea sportivă a Centrului este alcătuită din sala de autoapărare, sala de forță și teren de fotbal cu pistă de atletism.

 
 

   Centrul are o capacitate de cazare de 130 de locuri, 100 locuri pentru bărbați și 30 locuri pentru femei și poate asigura condiții de hrănire pentru un număr de 250 de persoane, în condiții deosebite și cu personal specializat.