Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Cine suntem

Centrul de Formare Inițială și Continuă este o instituție de învățământ din subordinea Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I.

Misiune

Promovează o abordare comună și în comun a provocărilor viitorului pentru personalul din structurile M.A.I.

Cui ne adresăm

Programele formative din Oferta noastră educațională, se adresează personalului din instituțiile subordonate M.A.I.

Certificare

La finalizarea programelor de formare se acordă certificate, atestate sau adeverințe de absolvire

Informează-te asupra protecției datelor cu caracter personal

Formare inițială

Personalul din cadrul M.A.I. - specialitatea logistică, Polițiștii locali din structurile de ordine publică și circulație rutieră și Management poliţie locală

Formare continuă

Cursuri pentru schimbarea specialității /profilului de muncă, de specializare pe linia formării continue pe post, reintegrare profesională și de perfecţionare

Stagii de pregătire

Capacitate și resurse pentru organizarea și găzduirea activităților de programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri)

Programe formative

NOU OFERTA EDUCATIONALĂ 2021 - 2022 

GRAFIC CURSURI 2020 - 2021

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020 - 2021

ANUNȚ  - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA MODULULUI ”MANAGEMENT POLIȚIE LOCALĂ”

      În conformitate cu prevederile legislative în vigoare și cu Graficul cursurilor pentru anul de învățământ 2019-2020,  în perioada 06-10.07.2020, în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie se organizează MODULUL DE MANAGEMENT PENTRU POLIŢIŞTII LOCALI, în  sistem online.

 ANUNȚ - SUSPENDARE CURSURI

      Având în vedere situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de COVID-19, în conformitate cu Dispoziția D.G.M.R.U. nr.254148 din 10.03.2020, începând cu data de 11.03.2020 programele de formare profesională organizate în cadrul C.F.I.C. Orăștie se suspendă.

      Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne are onoarea de a vă prezenta „Oferta educațională pentru perioada 01 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021”, adresându-vă solicitarea de a proceda la consultarea acesteia de către structurile de specialitate cu competențe în managementul activităților de pregătire continuă de la nivelul fiecărei unități, precum și de către șefii grupelor de formare profesională.

     Oferta noastră educațională se particularizează prin programele de formare din domeniul logisticii (programare investițională, protecția mediului sau achiziții publice), organizate și desfășurate în colaborare cu specialiști ai Direcției Generale Logistice din M.A.I., precum și prin programele de formare din domeniul securității și sănătății în muncă, desfășurate cu participarea specialiștilor Direcției Inspecția Muncii din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane din M.A.I. și acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (certificate cu recunoaștere națională).

     Având în vedere capacitatea și resursele Centrului în derularea activităților de formare profesională, așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră pentru a organiza împreună și alte activități sau programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri ş.a.), care în prezent nu se află în oferta noastră educațională, dar care corespund nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul instituțiilor M.A.I..

    Persoanele de contact sunt: comisar-șef de poliție Alin Hohoi – împuternicit director adjunct, tel. interior M.A.I. 054 28259 și comisar de poliție Floriana Simedrea, Birou Planificare, Metodică şi Asigurarea Calității Educației, tel. interior M.A.I. 054 28207, tel. 0254 241 990, fax 0254 247 521.

     

     Activitățile de formare profesională se desfășoară în 6 săli de clasă, dotate cu calculatoare și videoproiectoare, având o capacitate totală de 250 de locuri. De asemenea, Centrul dispune de  un amfiteatru  cu o capacitate de 130 locuri și un laborator de management integrat pentru situații de criză cu o capacitate de 25 locuri care asigură condiții moderne de pregătire.

 

 

     

     Ședințele de executare a tragerilor cu armamentul din dotare se realizează într-un poligon de tragere omologat sau în cadrul laboratorului S.I.S.T.A. (Sistem Informatic pentru Simularea Tragerilor cu Armamentul)                                                                 

 

 

 

  

     Biblioteca Centrului, prin intermediul colecțiilor sale ce cuprind titluri din toate domeniile de interes, asigură necesarul de documentare și informare a participanților la programele de formare.

 

 

  

     

     Laboratorul de informatică, cu un număr de 22 de locuri, completează nevoile de formare desfășurate la nivelul Centrului.                                                                                  

   

 

 

 

     Aplicațiile, exercițiile tactice ori ședințele practice de specialitate, în funcție de specificul fiecăreia, se desfășoară în cadrul Centrului sau în colaborare cu alte instituții.

   

 

 

 

     Baza pentru pregătirea sportivă a Centrului este alcătuită din sala de autoapărare, sala de forță și teren de fotbal cu pistă de atletism.

   

 

 

     

     Centrul are o capacitate de cazare de 130 de locuri, 100 locuri pentru bărbați și 30 locuri pentru femei și poate asigura condiții de hrănire pentru un număr de 250 de persoane, în condiții deosebite și cu personal specializat.