Adresă și contact C.F.I.C.

 
Strada Armatei Nr.16
Orastie jud. Hunedoara
Telefon : 0254/241990
                   0254/247450
Fax :         0254/247521
E-mail: 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

            Prezentare generală

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne – Orăştie, a fost înfiinţat la data de 01.08.2009 prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor, constituit în subordinea Direcţiei Generale Management Resurse Umane.

Sarcina de bază a Centrului este formarea profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne prin cursuri şi examene de carieră.

Centrul poate organiza programe de formare profesională, finalizate  prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională. În prezent se află în desfăşurare două programe de formare profesională autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări respectiv, inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În cadrul unității îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal:

a) funcţionari publici civili cu statut special;

b) personal contractual.

Activităţile de pregătire se desfăşoară în 6 săli de clasă, cu o capacitate totală de 200 locuri, dotate cu staţii de lucru, videoproiector şi tablă interactivă, un laborator de informatică cu o capacitate de 22 locuri(cu acces la internet), precum şi un amfiteatru cu o capacitate de 130 locuri, care asigură condiţii moderne de pregătire.

            Şedinţele practice, în funcţie de specialitate,  se derulează în cadrul Centrului şi la instituţiile cu care colaborăm, atât în municiupiul reşedinţă cât şi în alte localităţi din zonă.

            În vederea executării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, Centrul dispune de un poligon de tragere omologat.

            Biblioteca este parte integrantă a procesului de învăţământ desfăşurat la nivelul centrului, are în evidenţă 4859 volume şi contribuie, prin intermediul colecţiilor sale, la activitatea de formare şi instruire.

            Baza pentru pregătirea sportivă a Centrului cuprinde: sală de autoapărare, sală de forţă şi teren de fotbal cu pistă de atletism.

Centrul are ca obiective generale:

a) formarea profesională a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor prin cursuri şi examene de carieră, seminarii, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice, conform solicitărilor structurilor beneficiare şi cu respectarea principiilor de eficacitate şi eficienţă;

b) asigurarea managementului calităţii programelor de pregătire desfăşurate;

c) organizarea unor programe de pregătire destinate adulţilor, în baza standardelor ocupaţionale / de pregătire sau la solicitarea structurilor beneficiare;

d) dezvoltarea de parteneriate, desfăşurarea unor proiecte de pregătire în colaborare cu instituţii similare din ţară şi străinătate. 

©2010  -  Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I.  -  Orăştie 

Continuarea navigarii pe site implică acceptarea politicii de utilizare a cookie-urilor. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim si cum sa le stergeti , vezi detalii.